Voor wie?

Wheelrs voor thuiszorgorganisaties

Voor thuiszorgorganisaties is de toegevoegde waarde van Wheelrs aanzienlijk en heeft een positieve impact op verschillende aspecten van hun dienstverlening. Hier zijn enkele manieren waarop Wheelrs relevant is voor thuiszorgorganisaties

animatiewheelrs[0-00-33-31].png

Efficiëntie in Planning en Scheduling

Optimalisatie van Roosters: Wheelrs maakt geoptimaliseerde planning en rostering mogelijk, waarbij rekening wordt gehouden met beschikbaarheid van medewerkers, locatie van zorgbehoevenden en vereiste vaardigheden. Dit minimaliseert reistijd en verhoogt de efficiëntie van de dienstverlening

Koppeling met andere zorgaanbieders

Wheelrs heeft koppelingen beschikbaar zodat ander zorgaanbieders toegang krijgen om eventuele ‘gaten’ in de planning kunnen in te kunnen vullen

animatiewheelrs[0-00-43-26].png

Verbeterde Communicatie

Realtime Informatie: Wheelrs maakt het mogelijk om realtime informatie te delen tussen het kantoor en de thuiszorg. Hierdoor kunnen zorgverleners snel reageren op veranderingen in zorgplannen of noodgevallen

Nauwkeurige Patiëntendossiers

Digitale Dossiers: Wheelrs zorgt voor nauwkeurige en bijgewerkte digitale patiëntendossiers. Dit bevordert een gestroomlijnde informatiestroom en maakt het gemakkelijker om de zorgbehoeften van patiënten te begrijpen en te coördineren

animatiewheelrs[0-01-18-06].png

Kwaliteitsborging

Protocollen en Compliance: Wheelrs helpt bij het handhaven van zorgprotocollen en het waarborgen van naleving van regelgeving. Dit draagt bij aan de kwaliteit en consistentie van zorgverlening

Financiële Efficiëntie

Facturatie en Administratie: Geautomatiseerde facturatieprocessen verminderen fouten en versnellen het betalingsproces. Dit draagt bij aan financiële efficiëntie voor de thuiszorgorganisatie

klokkie.png

Tijdsbesparing voor Zorgverleners

Minder Administratieve Last: Door het automatiseren van administratieve taken, zoals rapportage en tijdsregistratie, wordt de administratieve last voor zorgverleners verminderd, waardoor ze zich meer kunnen richten op directe zorgverlening

Verbeterde Klanttevredenheid

Transparantie en Betrokkenheid: Met het geautomatiseerde systeem van Wheelrs kunnen thuiszorgorganisaties transparantie bieden aan zowel zorgverleners als cliënten. Het stelt cliënten en hun families in staat om betrokken te zijn bij de zorgplanning en op de hoogte te blijven van de voortgang

animatiewheelrs[0-00-03-51].png

In essentie stelt Wheelrs thuiszorgorganisaties in staat om effectiever, transparanter en klantgerichter te opereren, wat resulteert in een verbeterde kwaliteit van zorg en efficiëntere bedrijfsvoering

En jouw bedrijf?

Laten we de kaarten op tafel leggen en zien of we aansluiting vinden! 

Gooi een lijntje uit